برای خرید پرچم وفات حضرت زینب کبری کلیک کنید

 

 

 

۱۵ رجب وفات حضرت زینب کبری (س)

تو نوری و خورشید هم خاکستر توست
پرواز صد جبریل در بال و پر توست